Szép Cserehát

Popis projektu

Akronym: SKHU Markets
Kód výzvy: SKHU/1802
Podpora zamestnanosti Podpora zamestnanosti
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti
Kód projektu: SKHU/1802/3.1/004
Celkový rozpočet projektu: 1,583,025.00 €
Rozpočet ERDF: 1,345,571.00 €
Začiatok projektu: 1. september 2019
Koniec projektu: 31. august 2021
Web: http://www.skhu.eu/news/employment-cross-border-action-plan-of-the-cserehat-micro-region

Predchádzajúce analýzy odhalili, že cezhraničný mikroregión taktiež trpí nedostatkom kvantity a kvality mestských funkcií na oboch stranách hranice. V nadväznosti na to je cezhraničný prístup najvhodnejším spôsobom ako riešiť tento problém. Tento projekt sa zameriava na naplnenie potreby vysoko kvalitných mestských funkcií prostredníctvom dvoch iniciatív. Po prvé, zriadením viacúčelových centier (Svätý Štefanský dom – tréningové centrum, Vendéghy zámok – centrum koordinácie a trhové miesto), v rámci ktorých budú organizované vzdelávacie programy, tréningové aktivity a ďalšie podujatia, ktoré uľahčia re-integráciu na trhu práce práve tých znevýhodnených obyvateľov, ktorí majú nedostatok konkurenčných zručností a znalostí, sú dlhodobo nezamestnaní alebo čelia negatívnej diskriminácii kvôli ich etnickej príslušnosti či pohlaviu. Po druhé, prostredníctvom kreovania cezhraničnej siete miestnych trhov. Očakáva sa revitalizácia ekonomiky mikroregiónu prostredníctvom tvorby nových pracovných miest a taktiež zvýšenie kvality života obyvateľov žijúcich v mikroregióne. Týmto je zabezpečený súlad projektu s najdôležitejšími cieľmi TAPE.

O nás

Naša rodina pochádza zo srdca regiónu Cserehát a to je základom nášho puta. To, že sme tu vyrastali bolo určujúce pre naše súčasné postoje vo vzťahu k tejto činnosti. Asi pred 15-imi rokmi sme sa vrátili do obce Gagyapáti, aby sme oživili dedičstvo našich starých rodičov. Vytvorili sme menší prvopestovateľský podnik, ktorý sa zaoberal poľnohospodárskou výrobou. Využili sme k tomu staré pozemky rodiny a dokúpili sme aj ďalšie územia v záujme rozšírenia. Medzičasom sme začali podnikať aj v cestovnom ruchu, v rámci čoho prevádzkujeme penzión pre všetkých, ktorí túžia po tichu a pokoji, aby trochu opustili ruch veľkomiest. 

V uplynulých 11-tich rokoch prevádzkujeme niekoľko potravinárskych podnikov a zaoberáme sa aj všeobecným obchodovaním. Nezisková organizácia a sociálne družstvo Szép Cserehát bolo založené pre zástavbu a podporu mikroregiónu, ako aj pre zmenu prístupu ľudí. Jej hlavným cieľom je rozmach hospodárstva v regióne. V záujme naplnenia tohto cieľa nezisková organizácia a sociálne družstvo Szép Cserehát organizuje rôzne spoločenské a hospodárske školenia na území mikroregiónu. Chce najmä vytvoriť lepšie pracovné podmienky a zlepšiť spoločenskú situáciu obyvateľov mikroregiónu Cserehát. Organizcáia sa snaťí naplniť svoje ciele zakladaním sociálnych podnikov a rôznymi činnosťami pre rozvoj komunít.

Galéria

Partneri

Vedúci prijímateľ / Rozpočet ERDF

Szép Cserehát Vidék és Területfejlesztő Nonprofit Szociális Szövetkezet

3816 Gagyvendégi, Báthory út 9.

809,650.00 €

Prijímateľ 1 / Rozpočet ERDF

Mesto Moldava nad Bodvou

045 01 Moldava nad Bodvou, Školská 2.
http://www.moldava.sk/

143,104.00 €

Prijímateľ 2 / Rozpočet ERDF

Obec Buzica

04473 Buzica, Buzica 130.
http://www.obecbuzica.sk/

120,339.00 €

Prijímateľ 3 / Rozpočet ERDF

Encs Város Önkormányzata
3860 Encs, Petőfi út 75.
http://www.encs.hu/

155,239.00 €

Prijímateľ 4 / Rozpočet ERDF

Hidasnémeti Község Önkormányzata
Hidasnémeti, Petőfi Sándor út 11. 3876
www.hidasnemeti.hu

117,236.00 €

Kontakt

Szép Cserehát Nonprofit Szociális Szövetkezet
Báthory út 9.
3816 Gagyvendégi
Maďarská republika

Kontaktná adresa:
Szép Cserehát Nonprofit Szociális Szövetkezet
Kossuth út 15.
3837 Gagyapáti
Maďarská republika

Dsupin János
Riaditeľ
+36306586177
szepcserehat@gmail.com, janos@dsupin.hu