Hidasnémeti

Popis projektu

Akronym: SKHU Markets
Kód výzvy: SKHU/1802
Podpora zamestnanosti Podpora zamestnanosti
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti
Kód projektu: SKHU/1802/3.1/004
Celkový rozpočet projektu: 1,583,025.00 €
Rozpočet ERDF: 1,345,571.00 €
Začiatok projektu: 1. september 2019
Koniec projektu: 31. august 2021
Web: http://www.skhu.eu/news/employment-cross-border-action-plan-of-the-cserehat-micro-region

Predchádzajúce analýzy odhalili, že cezhraničný mikroregión taktiež trpí nedostatkom kvantity a kvality mestských funkcií na oboch stranách hranice. V nadväznosti na to je cezhraničný prístup najvhodnejším spôsobom ako riešiť tento problém. Tento projekt sa zameriava na naplnenie potreby vysoko kvalitných mestských funkcií prostredníctvom dvoch iniciatív. Po prvé, zriadením viacúčelových centier (Svätý Štefanský dom – tréningové centrum, Vendéghy zámok – centrum koordinácie a trhové miesto), v rámci ktorých budú organizované vzdelávacie programy, tréningové aktivity a ďalšie podujatia, ktoré uľahčia re-integráciu na trhu práce práve tých znevýhodnených obyvateľov, ktorí majú nedostatok konkurenčných zručností a znalostí, sú dlhodobo nezamestnaní alebo čelia negatívnej diskriminácii kvôli ich etnickej príslušnosti či pohlaviu. Po druhé, prostredníctvom kreovania cezhraničnej siete miestnych trhov. Očakáva sa revitalizácia ekonomiky mikroregiónu prostredníctvom tvorby nových pracovných miest a taktiež zvýšenie kvality života obyvateľov žijúcich v mikroregióne. Týmto je zabezpečený súlad projektu s najdôležitejšími cieľmi TAPE.

O nás

Obec Hidasnémeti s takmer 1200 obyvateľmi sa nachádza v severnej časti okresu Borsod – Abaúj – Zemplén, vedľa Maďarsko – slovenskej štátnej hranice na brehu rieky Hernád. Krásna príroda vďaka blízkosti rieky a priľahlých kopcov a hôr. Uprataná, priateľská dedina. Návštevníci môžu tiež nájsť skvelý východiskový bod pre ďalšie regióny Abaúj a Slovensko, pretože dopravné podmienky sú vynikajúce: obec vedie medzinárodná cesta E 71 (od leta 2003). V osade funguje Maďarsko – slovenský železničný hraničný priechod, vďaka čomu zastavujú aj medzinárodné vlaky. Zemplén je tiež ľahko prístupný z osady. Pokiaľ ide o infraštruktúru, je v dobrej pozícii. Inštitucionálna sieť sídla je diverzifikovaná a jej komerčná ponuka je uspokojivá. Prítomnosť železnice je v jej každodennom živote rozhodujúca a pri zamestnávaní pracovnej sily zohráva významnú úlohu aj obec.

Mnohí pracujú v tradičnom rodinnom poľnohospodárstve ako živobytie alebo doplnkový príjem.

Obyvatelia obce Hidasnémeti sú súčasťou aktívneho verejného života.

Mimovládne organizácie sa neustále posilňujú a významný je aj športový a kultúrny život.

Nachádza sa asi 60 kilometrov severovýchodne od Miskolca. Najbližšie obce sú Hernádszoznam 2km a Tornyosnémeti sa nachádzajú 4 km od Hidasnémeti najbližšie mesto je Gönc, ktoré je vzdialené asi 4 km.

Galéria

Partneri

Vedúci prijímateľ / Rozpočet ERDF

Szép Cserehát Vidék és Területfejlesztő Nonprofit Szociális Szövetkezet

3816 Gagyvendégi, Báthory út 9.

809,650.00 €

Prijímateľ 1 / Rozpočet ERDF

Mesto Moldava nad Bodvou

045 01 Moldava nad Bodvou, Školská 2.
http://www.moldava.sk/

143,104.00 €

Prijímateľ 2 / Rozpočet ERDF

Obec Buzica

04473 Buzica, Buzica 130.
http://www.obecbuzica.sk/

120,339.00 €

Prijímateľ 3 / Rozpočet ERDF

Encs Város Önkormányzata
3860 Encs, Petőfi út 75.
http://www.encs.hu/

155,239.00 €

Prijímateľ 4 / Rozpočet ERDF

Hidasnémeti Község Önkormányzata
Hidasnémeti, Petőfi Sándor út 11. 3876
www.hidasnemeti.hu

117,236.00 €

Kontakt

Obedný úrad Hidasnémeti
Hidasnémeti
Petőfi Sándor út 11.
3876
Maďarská republika

www.hidasnemeti.hu
hidas1@enw.hu
Tel.: 0036/46452102