Moderná krajina, nekonečné možnosti

Hlavným cieľom akčného plánu  je znížiť mieru nezamestnanosti, nájsť riešenia na najzávažnejšie problémy v regióne a prostredníctvom využitia jeho endogénneho potenciálu obnoviť potenciál mikroregiónu “Krásny Cserehát”.

O nás

CEZHRANIČNÝ AKČNÝ PLÁN ZAMESTNANOSTI MIKROREGIÓNU CSEREHÁT

Akčný plán bol vypracovaný pre mikroregión “Krásny Cserehát”, pre ktorý je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti. Hlavnými príčinami nezamestnanosti sú najmä nedostatočná infraštruktúra, nízka úroveň vzdelania a vysoký počet obyvateľov v post produktívnom veku.

Zlepšujeme región

Hlavným cieľom TAPE je znížiť mieru nezamestnanosti, nájsť riešenia na najzávažnejšie problémy v regióne a prostredníctvom využitia jeho endogénneho potenciálu obnoviť potenciál mikroregiónu “Krásny Cserehát”. 

Naše projekty

Vytvoríme nové pracovné miesta

Najdôležitejším výsledkom cezhraničného akčného plánu je vytvorenie nových pracovných miest. Tento výsledok bude naplnený prostredníctvom:

Agro eventy, miestne trhy

Vybudovanie závodov na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov

Rozvoj regionálnej značky a nové viacúčelové centrá 

Partnerov

Podporujú

Budujeme Partnerstvá

Európsky fond regionálneho rozvoja