Encs

A projekt leírása

Rövid cím: SKHU Markets
Felhívás kódja: SKHU/1802
Prioritás tengely: Foglalkoztatás előmozdítása
Specifikus célkitűzés: 3.1 A foglalkoztatás régiók közötti egyenlőtlenségeinek csökkentése a foglalkoztatás szintjének javítása céljából a programrégióban
Regisztrációs szám: SKHU/1802/3.1/004
Teljes projekt költségvetés: 1,583,025.00 €
ERFA támogatás: 1,345,571.00 €
Projekt kezdő dátuma: 2019. szeptember 1.
Projekt záró dátuma: 2021. augusztus 31.
Web: http://www.skhu.eu/news/employment-cross-border-action-plan-of-the-cserehat-micro-region

Korábbi elemzések rámutattak, hogy a határokon átnyúló kistérség a határ mindkét oldalán egyaránt szenved a városi funkciók elégséges mennyiségének és minőségének hiányától. Ebből következik, hogy a határokon átnyúló megközelítés a legalkalmasabb mód ennek a problémának a megoldására. Ennek a projektnek az a célja, hogy két kezdeményezéssel pótolja a hiányzó magas színvonalú városi funkciókat. Elsősorban egy többfunkciós központ létrehozásával (a Szent István házban működtetett képzési központ, a koordinációs központként szolgáló Vendéghy-kúria és az újonnan kialakítandó piactér), ahol oktatási programokat, képzéseket és egyéb eseményeket szerveznek majd, amelyek elősegítik azon hátrányos helyzetű emberek munkaerő piaci integrációját, akik nem rendelkeznek versenyképes szakértelemmel és tudással, akik régóta munkanélküliek, illetve akik etnikai vagy nemi alapon hátrányosan megkülönböztetettek. Másodszor, pedig a helyi piacok határon átnyúló hálózatának létrehozásával, a kistérség gazdasága várhatóan felélénkül, ezzel további új munkalehetőségeket teremtve, és emelve a térségben élők általános életminőségét. A projekt tehát összhangban van a TAPE legfontosabb célkitűzéseivel.

Rólunk

Encs kisváros Borsod-Abaúj-Zemplén megyében , az Encsi járás központja. Encs a Hernád folyó völgyében, Miskolctól északkeletre körülbelül 30 kilométerre fekszik. Nyugatról a Cserehát, keletről a Zempléni-hegység határolja. A város a legegyszerűbben a 3-as főúton közelíthető meg, utóbbiból itt ágazik ki keleti irányban a Tokaj térsége felé vezető 39-es főút, valamint nyugati irányban az abaújdevecseri városrészbe vezető 26 149-es mellékút. Vasúton is elérhető, a Miskolc–Hidasnémeti vonalon. Encs területén már hatezer évvel ezelőtt település állt. Az államalapítás után Újvár vármegye része lett. Az első írásos említése Hensy néven 1219-ből származik. A 14. században a tornai váruradalom része. A 16. században fejlődésnek indult települést.

Eger eleste után a török nem kímélte az itt élőket. A sok zaklatás és a magas adók miatt elmenekült a jobbágyság, a falu elnéptelenedett. A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) ideje alatt a felvidéki hadjáratok állandó táborhelye volt. 1720 körül Kassa környékéről települtek be családok. A fejlődést az 1860-ban kiépített vasút hozta meg. 1890-ben körülbelül ezer lakosa van Encsnek. Mivel a trianoni békeszerződés után a kettészakadt Abaúj-Torna vármegye magyar területen maradt részének középpontjában fekszik, ezért az ezt követő évtizedekben folyamatosan fejlődött. Az 1920- as évektől járási székhely lett, majd 1962-ben az encsi járás lényegében bekebelezte az Abaújszántói és Szikszói járásokat is. 1970-ben nagyközségi, 1984-ben városi rangot kapott. Ezzel egyidejűleg hozzácsatolták Abaújdevecser, Fügöd és Gibárt községeket, az utóbbi azonban 2006-ban ismét önálló községgé alakult.

Galéria

Partnerség

Vezető Kedvezményezett / ERFA támogatás

Szép Cserehát Vidék és Területfejlesztő Nonprofit Szociális Szövetkezet

3816 Gagyvendégi, Báthory út 9.

809 650,00 €

Kedvezményezett 1 / ERFA támogatás

Mesto Moldava nad Bodvou

045 01 Moldava nad Bodvou, Školská 2.

http://www.moldava.sk/

143 104,00 €Kedvezményezett 2 / ERFA támogatás

Obec Buzica

04473 Buzica, Buzica 130.

http://www.obecbuzica.sk/

120 339,00 €

Kedvezményezett 3 / ERFA támogatás

Encs Város Önkormányzata

3860 Encs, Petőfi út 75.

http://www.encs.hu/

155 239,00 €

Kedvezményezett 4 / ERFA támogatás

Hidasnémeti Község Önkormányzata
Hidasnémeti, Petőfi Sándor út 11. 3876
www.hidasnemeti.hu

117,236.00 €

Elérhetőség

Encsi Polgármesteri Hivatal
3860 Encs Petőfi út 75.
Tel.: +36 46 385-511
Fax: +36 /46/385-943
onkormanyzat@encs.hu

Mikola Gergely polgármester
E-mail cím: polgarmester@encs.hu
Telefon:+36 46/385-611
Mobil: +36 30/220-0408